Uchwała regulująca zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu Nr XI/177/2015 z dnia 22.09.2015 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu