Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego (archiwalny)

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

s

UWAGA

Plan nie obowiązuje