200 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej  w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej (nowa nazwa planu od dnia 25.04.2017 r.)

200 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej (nowa nazwa planu od dnia 25.04.2017 r.)

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXI/586/2017 z 20.06.2017 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2017 z 7.07.2017 r. Opinia MKUA – Nr 7/2017 z 15.09.2017 r. Wyłożenie do publicznego wglądu...