231 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzający zakaz zabudowy dla obszarów położonych w dolinie rzeki Niwki

i

Uchwała o planie

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XII/252/2019 z 22.10.2019 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 23/2019 z 15.11.2019 r.

  • Opinia MKUA –  na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 31.07.2020 do 21.08.2020 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 15/2020 z 24.07.2020 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XXIII/595/2020 z 20.10.2020 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7485 z 28.10.2020 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie