222 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Karpackiej i Jeżynowej

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/866/2018 z 28.08.2018 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2018 z 14.09.2018 r.

  • Opinia MKUA – Nr 00/2018 z 3.12.2018 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 25.01.2019 do 14.02.2019 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 1/2019 z 11.01.2019 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr VI/71/2019 z 19.03.2019 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 2353 z 25.03.2019 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie