218 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Szyprów

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/867/2018 z 28.08.2018 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2018 z 14.09.2018 r.

  • Opinia MKUA – Nr 7/2019 z 9.10.2019 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 31.01.2020 do 21.02.2020 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 2/2020 z 24.01.2020 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XIX/443/2020 z 26.05.2020 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami