217 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Rydla i Wiślanej

i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/848/2018 z 19.06.2018 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS