211 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w Lipniku w rejonie ulicy Polnej

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – XL/801/2018 z 17.04.2018 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 9/2018 z 27.04.2018 r.

  • Opinia MKUA – Nr 3/2019 z 4.04.2019 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.06.2019 do 11.07.2019 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2019 z 14.06.2019 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XIII/285/2019 z 19.11.2019 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7920 z 28.11.2019 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie