210 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Orchidei, w obrębie Hałcnów

i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – XXXIX/769/2018 z 20.03.2018 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2018 z 13.04.2018 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Prognoza oddziaływania na środowisko