209 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Orchidei i ul. Czeremchowej w obrębie Hałcnów

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – XXXIX/772/2018 z 20.03.2018 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2018 z 13.04.2018 r.

  • Opinia MKUA – Nr 4/2019 z 4.04.2019 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 22.07.2019 do 12.08.2019 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 14/2019 z 12.07.2019 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XII/257/2019 z 22.10.2019 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7235 z 31.10.2019 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS