207 Zmiana uchwały Nr V/83/2007 z dnia 20.02.2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/865/2018 z 28.08.2018 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2018 z 14.09.2018 r.
  • Wyłożenie do publicznego wglądu
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 21/2019 z 31.10.2019 r.
  • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.11.2019 r. do 2.12.2019 r.
  • Uchwalenie – uchwała Nr XVI/374/2020 z 18.02.2020 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie