206 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Biwakowej

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – XXXVIII/751/2018 z 27.02.2018 r.
    Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 6/2018 z 16.03.2018 r.
  • Opinia MKUA – Nr 4/2018 z 28.05.2018 r.
  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 27.07.2018 r. do 16.08.2018 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 15/2018 z 20.07.2018 r.
  • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.05.2019 do 13.06.2019 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 10/2019 z 17.05.2019 r.
  • Uchwalenie – uchwała Nr XII/255/2019 z 22.10.2019 r.
  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7232 z 31.10.2019 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie