205 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, mająca na celu weryfikację ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/724/2018. z 23.01.2018 r.

  • Uchwała uchylona uchwałą Nr XXXVIII/753/2018 z 27.02.2018 r., która jest jednocześnie nową uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 6/2018 z 16.03.2018 r.

  • Opinia MKUA – Nr 7/2018 z 28.05.2018 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 27.08.2018 r. do 17.09.2018 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 17/2018 z 17.08.2018 r.

     

  • Uchwalenie – uchwała Nr XLVI/905/2018 z 14.11.2018 r.

  • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7277, z 20.11.2018 r.

s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 129

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie