204 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/613/2017 z 29.08.2017 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2017 z 15.09.2017 r.
  • Opinia MKUA – Nr 9/2018 z 6.09.2018 r.
  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 5.10.2018 r. do 25.10.2018 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 20/2018 z 28.09.2018 r.
  • Uchwalenie – uchwała Nr IV/36/2019 z 22.01.2019 r.
  • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 832, z 31.01.2019 r.
s

UWAGA

Zmienia część ustaleń planu nr 118

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie