195 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVIII/548/2017 z 25.04.2017 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10/2017 z 12.05.2017 r.

  • Opinia MKUA – Nr 3/2018 z 20.02.2018 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 9.07.2018 d0 30.07.2018 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 13/2018 z 22.06.2018 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XLV/896/2018 z 25.10.2018 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 6943, z 7.11.2018 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie