194 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bystrzańskiej i Fabrycznej

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – NR XX/382/2016
    z dnia 30 sierpnia 2016 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 19/2016 z 16.09.2016 r.

  • Opinia MKUA – Nr 1/2017 z 31.03.2017

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 11.09.2017 r. do 9.10.2017 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej Nr 18/2017 z 1.09.2017 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XXXV/695/2017 z 21.11.2017 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6398 z 30.11.2017 r.

s

UWAGA

Plan uchylił jednostkę planu 131_UZ-01

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie