191 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej, Kopernika, Czystej

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XVII/325/2016 z 26.04.2016 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 10/2016 z 13.05.2016 r.

  • Opinia MKUA – nr 16/2016 z 21.12.2016 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 11.08.2017 r. do 1.09.2017 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej Nr 16/2017 z 4.08.2017 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XXXIV/641/2017 z 31.10.2017 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6057 z 10.11.2017 r.

s

UWAGA

Plan zmienia część ustaleń planu nr 114

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie