185 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr X/165/2015 z 25.08.2015 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej,
    Nr 18/2015 z  11.09.2015 r.
  • Opinia MKUA – Nr 8/2018 z 21.06.2018 r.
  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.01.2019 do 28.01.2019 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 25/2018 z 7.12.2018 r.
  • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 15.02.2019 r. do 7.03.2019 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 3/2019 z 8.02.2019 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu