184 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Zapora, w rejonie rzeki Wapienica

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr X/170/2015 z 25.08.2015 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej,
    Nr 18/2015 z  11.09.2015 r.
  • Opinia MKUA – Nr 13/2016 z 22.06.2016 r.
  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.10.2016 r. do 10.11.2016 roku
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 21/2016 z 14.09.2016 r.
  • Uchwalenie – uchwała Nr XXV/475/2017 z 31.01.2017 r.
  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 845 z  9.02.2017 r.
s

UWAGA

Plan zmienił częściowo ustalenia planu nr 66

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie