183 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy, w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki

i

Uchwała planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr X/164/2015 z 25.08.2015 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej,
  • Nr 18/2015 z  11.09.2015 r.
  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.07.2016 r. do 21.07.2016 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 13/2016 z 24.06.2016 r.
  • Uchwalenie – uchwała Nr XXIII/439/2016 z 29.11.2016 r.
  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6482 z  6.12.2016 r.
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 111, w części § 5 pkt 13 ppkt 8

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie