182 Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego

i

Uchwała planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr X/163/2015 z 25.08.2015 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 18/2015 z  11.09.2015 r.

  • Opinia MKUA – Nr 14/2016 z 22.06.2016 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 27.07.2018 r. do 16.08.2018 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 15/2018 z 20.07.2018 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr V/56/2019 z 26.02.2019 r.

s

UWAGA

Zmiana dotyczy części ustaleń planów nr: 43, 81, 91, 102, 103, 119, 121, 125, 131, 160

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie