181 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała Maczka oraz potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-Białej

i

Uchwała planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr VI/81/2015 z 24.03.2015 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 11/2015 z 5.06.2015 r.

  • Opinia MKUA – nr 2/2016 z 16.03.2016 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 22.04.2016 do 12.05.2015 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2016 z  15.04.2016 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XXI/400/2016 z 27.09.2016 r

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5006 z  6.10.2016 r..

s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 119

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie