180 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w rejonie drogi S-69, ulicy Górskiej oraz ulicy Zawodzie w obrębie Straconka

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr III/24/2014  z  30.12.2014 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 3/2015 z 13.02.2015 r.

  • Opinia MKUA – nr  6/2016 z 28.04.2016 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.06.2019 r. do 11.07.2019 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2019 z 14.06.2019 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XII/256/2019 z 22.10.2019 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7232 z 31.10.2019 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS