176 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Regera, w rejonie ulicy Alabastrowej i północnej części cieku Palenica

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLI/979/2014 z 29.04.2014 r.

  • Ogłoszenie prasowe – Magazyn samorządowy w Bielsku-Białej Nr 11/2014, z 30.05.2014 r.

  • Opinia MKUA – nr /2014 z 19.11.2014 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 4.05.2015 do 1.06.2015

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, nr 8/2015, z 24.04.2015 r.

  • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 18.09.2015 do 8.10.2015

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, nr 18/2015, z 11.09.2015 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XIV/244/2015 z 22.12.2015 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7776 z 31.12.2015 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 107

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

GEOTIFF