175 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren stacji paliw przy ul. Żywieckiej, w rejonie węzła z drogą ekspresową S 69

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLI/977/2014 z 29.04.2014 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 11/2014, z  30.05.2014 r.

  • Opinia MKUA – nr 3/2016 z 27.04.2016 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.08.2016 do 1.09.2016 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 16/2016 z 5.08.2016 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XXV/476/2017 z 31.01.2017 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 846 z  9.02.2017r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie