173 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów w rejonie ulic Zagrody i Jakuba Jasińskiego

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XL/958/2014 z 25.03.2014 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2014, z  18.04.2014 r.

  • Opinia MKUA  –  nr  /2014 z 19.11.2014 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 29.06.2015 r. do 27.07.2015 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2015 z  19.06.2015 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XIII/221/2015 z 24.11.2015 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6505 z  8.12.2015 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 35 (35_G)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie