172 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wczasowej

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVIII/916/2014 z 4.02.2014 r.\

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 6/2014, z 21.03.2014 r.

  • Opinia MKUA – nr 4/2015 z 28.05.2015 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.02.2016 do 3.03.2016 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 3/2016 z  5.02.2016 r.

  • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 17.06.2016 do 7.07.2016 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 12/2016 z 10.06.2016 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XX/383/2016 z 30.08.2016 r. 

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4566 z  09.09.2016 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 129 (jednostki: 129_ZO, WS-01)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie