170 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na stoku Dębowca, w rejonie ul. Karpackiej

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/933/2014 z 25.02.2014 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 6/2014, z 21.03.2014 r.

  • Opinia MKUA – nr /2014 z 19.11.2014 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 15.06.2015 r. do 13.07.2015 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 11/2015 z 5.06.2015 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr X/167/2015 z 25.08.2015 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4442 z 3.09.2015 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 99

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie