169 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Przemysłowej

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVIII/915/2014 z 4.02.2014 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 6/2014, z 21.03.2014 r.

  • Opinia MKUA – nr 3/2015 z 28.05.2015 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 18.09.2015 r. do 8.10.2015 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 18/2015 z 11.09.2015 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XV/275/2016 z 9.02.2016 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1195 z 19.02.2016 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 119

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie