164 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69, w rejonie ulicy Jeździeckiej

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/796/2013 z 25.06.2013 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z  9.08.2013 r.

  • Opinia MKUA – nr 2/2015 z  28.05.2015 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.02.2016 do 3.03.2016 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 3/2016 z  5.02.2016 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XVII/323/2016 z 26.04.2016 r. 

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 2567 z 9.05.2016 r.

s

UWAGA

Plan zmieni część ustaleń planu nr 129

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie