159 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzający zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXIV/627/2012 z 27.11.2012 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 7.12.2012 r.
  • Opinia MKUA – nr 4/2014 z 5.02.2014 r.
  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 30.05.2014 r. do 30.06.2014 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała z 23.05.2014 r.
  • Uchwalenie – uchwała Nr XLIV/1075/2014 z 26.08.2014 r.
  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 4541, z 9.09.2014 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

GEOTIFF