149 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie w rejonie ulic: Hałcnowskiej, Braterskiej, Bliźniaczej

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr VII/140/2011 z 17.05.2011 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 23, z 10.06.2011 r.

  • Opinia MKUA – nr 14/2011 z 16.12.2011 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 10.09.2012 do 8.10.2012 r.

  • Ogłoszenie w prasie, Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto z 31.08.2012 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XXVII/699/2013 z 26.02.2013 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2283, z 12.03.2013 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 126

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie