130 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren przy ulicy Rudawka w Wapienicy w Bielsku-Białej

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIV/845/2008 z dnia 9.12.2008 r.
  • Ogłoszenie w prasie – 19.12.2008 (Nr 51, Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała)
  • Opinia MKUA – nr 3/2009 z 10.06.2009 r.
  • Wyłożenie do publicznego wglądu od 3.08.2009 r. do 31.08.2009 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 174 z 27.07.2009
  • Uchwalenie – uchwała Nr L/1181/2009 z 22.12.2009 r.
  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 31, poz. 444, z 23.02.2010 r.
s

UWAGA

Zmienił część ustaleń planu nr 110

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

GEOTIFF