126 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, usług i zieleni w rejonie ulicy Braterskiej w Bielsku-Białej

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXI/585/2008 z 22.02.2008 r.

  • Ogłoszenie w prasie – 28.03.2008 (Nr 13, Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała)

  • Opinia MKUA – nr 5/2008 z 27.11.2008 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 6.04.2009 do 7.05.2009 (Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 13, z 27.03.2009 r.)

  • Uchwalenie – uchwała Nr XLIV/1064/2009 z 30.06.2009 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 148, poz. 2929, z 19.08.2009 r.

s

UWAGA

Zmieniony przez plan nr 149

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie