121 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług, obejmujący tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie, w rejonie boiska, pomiędzy ulicami Olimpijską i Laurową

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXIV/2122/2006 z 24.10.2006 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 44, z 3.11.2006 r.

  • Opinia MKUA – nr 1/2007 z 14.03.2007 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 4.06.2007 do 4.07.2007 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 21, z 25.05.2007 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XV/361/2007 z 18.09.2007 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 187, poz. 3435, z 5.11.2007 r.

s

UWAGA

Zmieniony częściowo przez plan nr 182 (w zakresie stref zagrożenia powodziowego)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu