116 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Lipniku, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu Nr XII/140/95 z dnia 21.03.1995 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, Nr 24, z 14.06.1995 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.04.1997 do 12.04.1997 oraz od 14.04.1997 do 30.04.1997 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 73, z 27.03.1997 r.

  • Uchwalenie – uchwała nr XXXIII/382/2000 z dnia 26.09.2000 r.

  • Ogł. Dz. Urz. WŚ nr 51 z dnia 28.12.2000 r.

s

UWAGA

Plan uchylił część planu 36 (36_L15)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

GEOTIFF