115 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr LVIII/1847/2006 z dnia 16.05.2006 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 121, z 25.05.2006 r.

  • Opinia MKUA – nr 8/2006 z 14.12.2006 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 29.06.2007 do 27.07.2007 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 25, z 22.06.2007 r.

  • Ponowne wyłożenie fragmentu planu – od 19.11.2007 r. do 17.12.2007 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 45, z 9.11.2007 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XXI/586/2008 z 22.02.2008 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 90, poz. 1904, z 16.05.2008 r.

s

UWAGA

Zmieniony cześciowo przez plany nr 177 i 198

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

GEOTIFF