100 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług sportu oraz usług oświaty, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Lipnik, przy ul. Broniewskiego oraz ul. Rychlińskiego

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/1243/2005 z dnia 11.01.2005 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 15, z 19.01.2005 r.

  • Opinia MKUA – nr 10/2005 z 25.08.2005 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.11.2005 do 13.12.2005 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 254, z 31.10-1.11.2005 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr LIV/1739/2006 z 14.02.2006 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006 r., Nr 37, poz. 1058 z 27.03.2006 r.

s

UWAGA

Zastąpiony częściowo przez plan nr 167

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Karta informacyjna