098 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w Starym Bielsku, pomiędzy linią kolejową, rzeką Wapienicą, północnym obrzeżem ulicy Zapłocie Małe, oraz ulicami Jedwabniczą i Kołodziejską w Bielsku-Białej

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVI/1167/2004 z 16.11.2004 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 279, z 29.11.2004 r.

  • Opinia MKUA – nr 4/2006 z 21.03.2006 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.05.2004 do 4.06.2007 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 16, z 20.04.2007 r.

  • Ponowne wyłożenie fragmentu projektu planu do publicznego wglądu – od 27.08.2007 do 24.09.2007

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 33, z 17.08.2007 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XXIV/648/2008 z 29.04.2008 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 136, poz. 2651, z 24.07.2008 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Karta informacyjna