095 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu sportowo – rekreacyjnego w rejonie ul. Ochota w Bielsku-Białej

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu z 28.09.2004 r., Nr XXXIV/1066/2004

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 240, z 12.10.2004 r.

  • Opinia MKUA – nr 7/2005 z 3.06.2005 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.04.2006 do 26.05.2004

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 80, z 4.04.2006

  • Uchwalenie – uchwała nr LXI/1976/2006 z 29.08.2006 r.

  • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 118, poz. 3344 z 11.10.2006 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Karta informacyjna