092 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług sportu, obejmujący teren położony w gminie katastralnej Żywieckie Przedmieście, w rejonie ulic Widok i Kamienickiej

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXI/965/2004 z dnia 6.07.2004 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 175, z 28.07.2004

  • Opinia MKUA – nr 17/2004 z 26.10.2004 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.01.2005 do 22.02.2005 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 8, z 11.01.2005 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XLII/1359/2005 z 12.04.2005 r.

  • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 65, poz. 1668 z 24.05.2005 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Karta informacyjna