091 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza)

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XIV/320/2003 z dnia 15.07.2003 r.,

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, z 23.09.2004 r.

  • Opinia MKUA – Nr 6/2005 z 31.03.2005

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.01.2006 do 21.02.2006

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 13, z 16.01.2006

  • Uchwalenie–uchwała Nr LVIII/1848/2006 z 16.05.2006 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 97, poz. 2640 z 14.08.2006 r.

s

UWAGA

  • Częściowo zmieniony przez zmiany planów nr 138182 (w zakresie stref zagrożenia powodziowego)
  • Częściowo zastąpiony planem nr 189
  • Zmieniany zmianą planów nr 226

DO POBRANIA

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Karta informacyjna