090 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla węzła na trasie przebiegu drogi krajowej S1, pomiędzy ulicami Klubową i Międzyrzecką oraz ulicy zbiorczej obsługującej strefę wytwórczości i usług (AUCHAN)

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr VIII/96/2003 z dnia 18.03.2003r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 25, z 25.03.2003

  • Opinia MKUA – Nr 1/2004 z 13.01.2004

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.01.2004 do 18.02.2004

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 16, z 8.01.2004

  • Uchwalenie – uchwała Nr XXVII/817/2004 z 6.04.2004 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 59/2004 , z 14.07.2004 r., poz. 1873

s

UWAGA

Zmieniany częściowo zmianą planu nr 226

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Karta informacyjna