089 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący teren położony w gminie katastralnej Mikuszowice Śląskie, przy ulicy Suchej, w rejonie ulicy Startowej

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu z dnia 15.04.2003 r., Nr IX/181/2003

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 103, z 5.05.2003 r.

  • Opinia MKUA – nr 5/2004 z 3.02.2004 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.05.2004 do 9.06.2004 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 103, z 4.05.2004 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XL/1260/2005 z dnia 15.02.2005 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8.04.2005 r., Nr 38, poz. 1049

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Karta informacyjna