075 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług turystycznych i pensjonatowych, obejmujących teren położony w gminie katastralnej Olszówka Górna , przy ulicach Armii Krajowej i Skrajnej

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1081/2002 z dnia 8.10.2002 r.

  • Ogłoszenie w prasie – 24.04.2003 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr LIX/1886/2006 z dnia 13.06.2006 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 84, poz. 2379, z 20.07.2006 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Karta informacyjna