060 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa w Olszówce Górnej – w rejonie ulic Karbowej, Armii Krajowej i Skalnej

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1066/2002 z dnia 8.10.2002 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni w Beskidach, Nr 28, z 3.02.2003 r.
  • Opinia MKUA – nr 1/2003 z 22.12.2003 r.
  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.05.2004 do 23.06.2004 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 114, z 17.05.2004 r.
  • Uchwalenie – uchwała Nr XLV/1479/2005 z dnia 14.06.2005 r.
  • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 97, poz. 2652 z 9.08.2005 r.
  •  

s

UWAGA

Częściowo uchylony przez plan nr 99

DO POBRANIA

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Karta informacyjna