054 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Lipnik, pomiędzy ulicami Akademii Umiejętności, Lipnicką, Kiepury, Tuwima, Lelewela, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXI/943/2002 z 11.06.2002 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 145, z 24.06.2002 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.11.2002 r. do 11.12.2002 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 249, z 24.10.2002 r.

  • Uchwalenie – uchwała nr XIV/322/2003 z 15.07.2003 r.

  • Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 96/2003 z 30.10.2003 r., poz. 2559

s

UWAGA

Na części planu sporządzany jest nowy plan nr 225

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Karta informacyjna