052 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług, obejmujący obszar na północ od oczyszczalni ścieków, pomiędzy granicą miasta i rzeką Wapienicą, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIX/737/2001 z 24.10.2001 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 266, z 14.11.2001 r.

  • Uchwała nr LIII/825/2002 z dnia 15.01.2002 r. – zmiana

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.10.2002 do 15.11.2002 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 231, z 3.10.2002 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr IX/179/2003 z 15.04.2003 r.

  • Ogł. Dz. Urz. W Śl. Nr 51/2003 z 9.06.2003, poz. 1587

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu oraz zmiana uchwały o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Karta informacyjna