040 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Stare Bielsko, przy ulicy Sarni Stok, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Warszawską, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu Nr XLV/603/2001 z dnia 3.07.2001 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 173, z 26.07.2001

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.11.2002 do 19.12.2002 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 258, z 5.11.2002

  • uchwalenie – uchwała Nr IX/171/2003 z 15.04.2003 r.

  • Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 51/2003 z 9.06.2003 , poz. 1582

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Karta informacyjna