023 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej w zakresie cmentarza dla parafii św. Brata Alberta

i

Tekst planu

i

Rysunek planu - plansza podstawowa

i

Rysunek planu - plansza uzbrojenia

PROCEDURA
  • Uchwala o przystąpieniu – Nr XLIII/559/97 z dnia 16.07.1997 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 86, z 15.04.1999 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.12.1999 do 14.01.2000 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 285, z 7.12.1999 r.

  • Uchwała o odrzuceniu zarzutów –
    Nr XXVII/296/2000 z dnia 4.04.2000 r. – NSA

  • Uchwalenie – uchwała nr L/746/2001 z dnia 6.11.2001 r.

  • Ogł. Dz. Urz. WŚ Nr 92 z dnia 22.11.2001 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Karta informacyjna